Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Vòng Tròn Tử Thần - The Ring

Một nữ nhà báo đang điều tra một đoan băng bí ẩn có khả năng gây ra cái chết cho bất cứ ai khi họ xem nó. Những người xem đoạn băng trùng hợp đều chết bày ngày sau đó.
Tags: , ,

Có thể bạn thích