Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách phần

Gia Đình Soprano - The Sopranos | Phần 6 (Tập 1: Members Only)

10.0 / 6 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Phim Bộ
Đạo diễn: David Chase
Bị một cơn hoảng loạn, ông trùm tội phạm New Jersy - Tony Soprano phải đi điều trị tâm lí với bác sĩ Melfi. Nhưng việc này bắt đầu ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh.  

Có thể bạn thích

Phim bộ 0.0 1 Tập
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim bộ 8.0 4 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 8.4 9 Tập
Phim bộ 1.0 16 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 5 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 9.0 26 Tập
Phim bộ 1.0 16 Tập
Phim bộ 10.0 4 Tập
Phim bộ 5.5 10 Tập
Phim bộ 7.8 10 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 10 Tập
Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim bộ 10.0 25 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim bộ 9.0 8 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 5.5 2 Tập
Phim bộ 8.1 13 Tập
Phim bộ 7.0 8 Tập
Phim bộ 9.5 16 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 7.8 48 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim bộ 10.0 8 Tập