Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

12 Công Chúa Nhảy Múa: The Twelve Dancing Princesses

7.2 / 38 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Công chúa thì phải thanh nhã và lịch thiệp, nhưng 12 nàng công chúa trong câu chuyện này rất thích vui đùa. Khi vua cha phát hiện ra các nàng đêm hôm trốn ra ngoài nhảy múa. Người đã rất giận dữ, và cấm nhảy múa. Nhưng như thế có thể ngăn cản các nàng công chúa không?
Tags: Audio

Có thể bạn thích