Sorry, this video is not available in your country.

Thế Vận Hội Paris 2024 Ứng Dụng Các Công Nghệ Bảo Mật Mới

chia sẻ

Thế Vận Hội Paris 2024 Ứng Dụng Các Công Nghệ Bảo Mật Mới

Người đăng:
Ngày đăng: 19/11/2023
Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã thực hiện nhiều biện pháp an ninh nhằm đảm bảo kỳ thế vận hội diễn ra an toàn và suôn sẻ. Một trong số đó là các công nghệ an ninh mới, vừa được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm Milipol 2023.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm