Sorry, this video is not available in your country.

Thiếu Nhiên Liệu Buộc Người Palestine Phải Sử Dụng Lò Đất Sét Truyền Thống

chia sẻ

Thiếu Nhiên Liệu Buộc Người Palestine Phải Sử Dụng Lò Đất Sét Truyền Thống

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 20/11/2023
Người đứng đầu Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) chia sẻ vì thiếu nhiên liệu, UNRWA không thể đưa xe tải của mình qua khu vực phía Nam của Dải Gaza.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm