Sorry, this video is not available in your country.

Thổ Nhĩ Kỳ Bắt Đầu Phê Duyệt Tư Cách Thành Viên Nato Của Phần Lan

chia sẻ

Thổ Nhĩ Kỳ Bắt Đầu Phê Duyệt Tư Cách Thành Viên Nato Của Phần Lan

Người đăng:
Ngày đăng: 18/03/2023
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu tiến trình xem xét phê chuẩn tư cách thành viên liên minh NATO của Phần Lan.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm