Sorry, this video is not available in your country.

Thời Trang Nam Phi

chia sẻ

Thời Trang Nam Phi

Chứng kiến sự bùng nổ tài năng của thời trang Nam Phi, những nhà thiết kế tài ba nghiền ngẫm và đưa ra tuyên ngôn sáng tạo quan trọng về thời trang của đất nước này.