Sorry, this video is not available in your country.

Thống Nhất Quy Định Về Công Tác Quy Hoạch Đô Thị Và Nông Thôn

chia sẻ

Thống Nhất Quy Định Về Công Tác Quy Hoạch Đô Thị Và Nông Thôn

Người đăng:
Ngày đăng: 16/04/2024
Pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn hiện đang được quy định tại 2 luật và nhiều văn bản sửa đổi dẫn tới chưa rõ mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị và nông thôn với các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch. Việc quy định phân tán cũng khiến công tác quy hoạch đô thị và nông thôn khó triển khai áp dụng trên thực tế. Đó là 2 trong nhiều cơ sở dẫn tới sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Chiều 15/4, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm