Sorry, this video is not available in your country.

Thủ Tướng Chủ Trì Hội Nghị Trực Tuyến Chính Phủ Với Các Địa Phương

chia sẻ

Thủ Tướng Chủ Trì Hội Nghị Trực Tuyến Chính Phủ Với Các Địa Phương

Ngày đăng: 05/07/2022
Chính phủ sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại phiên họp ngày 4/7.
Tags: Hội Nghị Chính Phủ, Thủ Tướng Chủ Trì Hội Nghị Trực Tuyến