Sorry, this video is not available in your country.

Thừa Thiên Huế: Thúc Đẩy Giao Thông Xanh Phát Triển

chia sẻ

Thừa Thiên Huế: Thúc Đẩy Giao Thông Xanh Phát Triển

Người đăng:
Ngày đăng: 24/02/2024
Thừa Thiên Huế là địa phương tiên phong trong việc thúc đẩy loại hình giao thông xanh, thân thiện với môi trường. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển bền vững của địa phương này trong thời gian tới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm