Sorry, this video is not available in your country.

Thúc Đẩy Tôn Trọng Đa Dạng Văn Hoá Cho Phát Triển Bền Vững

chia sẻ

Thúc Đẩy Tôn Trọng Đa Dạng Văn Hoá Cho Phát Triển Bền Vững

Người đăng:
Ngày đăng: 16/09/2023
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 16/9, các nghị sỹ trẻ và đại biểu trẻ tham gia Hội nghị nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham gia phiên thảo luận chuyên đề thứ 3, với chủ đề “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hoá vì sự phát triển bền vững”.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm