Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Kỹ Năng Tự Vệ Cơ Bản

Kỹ Năng Tự Vệ Cơ Bản: Thực Hiện Cú Đấm

8.5 / 17 đánh giá
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Chẳng ai biết được chữ ngờ. Trong một ngày thiếu may mắn rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu, bạn sẽ cần đến những kỹ năng tự vệ cơ bản.

Có thể bạn thích