Sorry, this video is not available in your country.

Thường Trực Chính Phủ Đôn Đốc Đẩy Mạnh Giải Ngân Vốn Đầu Tư Công

chia sẻ

Thường Trực Chính Phủ Đôn Đốc Đẩy Mạnh Giải Ngân Vốn Đầu Tư Công

Người đăng:
Ngày đăng: 28/11/2023
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng cần làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra là từ nay đến cuối năm 2023 cam kết các địa phương giải ngân không dưới 95%.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm