Sorry, this video is not available in your country.

Thượng Viện Mỹ Thông Qua Dự Luật Giảm Lạm Phát

chia sẻ

Thượng Viện Mỹ Thông Qua Dự Luật Giảm Lạm Phát

Ngày đăng: 09/08/2022
Thượng viện Mỹ đã thông qua Dự luật Giảm lạm phát, với kỳ vọng các biện pháp đề ra trong Dự luật sẽ giảm thâm hụt liên bang theo thời gian và về lâu dài thì có thể tiết kiệm chi phí và thu lợi, do đó sẽ giúp giảm lạm phát.
Tags: Thượng Viện Mỹ, Dự Luật Giảm Lạm Phát, Thâm Hụt Liên Bang