Sorry, this video is not available in your country.

Tiếp Nhận Công Dân Việt Nam Tại Campuchia Trở Về Nước

chia sẻ

Tiếp Nhận Công Dân Việt Nam Tại Campuchia Trở Về Nước

Ngày 19-3, tại Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Tân Châu tiến hành tiếp nhận công dân Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia trở về nước. 
Tags: Dịch bệnh, tin tức, Covid-19