Sorry, this video is not available in your country.

Tiêu Điểm: Các Vùng Đất Ngập Nước Của Việt Nam Góp Phần Chống Biến Đổi Khí Hậu

chia sẻ

Tiêu Điểm: Các Vùng Đất Ngập Nước Của Việt Nam Góp Phần Chống Biến Đổi Khí Hậu

Người đăng:
Ngày đăng: 27/05/2023
Trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu, tần suất các thảm họa trên toàn thế giới đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau 35 năm. Các vùng đất ngập nước đang đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm bớt các tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt, nhiều vùng đất ngập nước còn có khả năng lưu trữ carbon.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm