Sorry, this video is not available in your country.

Tiêu Điểm: Những Lĩnh Vực Nào Chịu Tác Động Của Thuế Carbon?

chia sẻ

Tiêu Điểm: Những Lĩnh Vực Nào Chịu Tác Động Của Thuế Carbon?

Người đăng:
Ngày đăng: 01/10/2023
CBAM là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU. Cơ chế này nhằm mục đích cân bằng giá carbon phải trả cho hàng hóa nhập khẩu và các sản phẩm nội địa của EU.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm