Sorry, this video is not available in your country.

Tính Đến Cuối Tháng 9/2022, Hơn 100 Nghìn Tỷ Tiền Gửi Đổ Về Ngân Hàng

chia sẻ

Tính Đến Cuối Tháng 9/2022, Hơn 100 Nghìn Tỷ Tiền Gửi Đổ Về Ngân Hàng

Cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 9/2022, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 106.210 tỷ đồng so với cuối tháng liền trước.
Tags: Ngân Hàng Nhà Nước, Tiền Gửi Ngân Hàng