Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Ngôi Trường Nhí Nhố: Phần 1 - Tiny Toons Looniversity S1 | Tập 1

Chương trình tập trung vào một nhóm các nhân vật hoạt hình trẻ tuổi và đầy tham vọng như Babs và Buster Bunny, Sweetie Bird, Hamton J. Pig và Plucky Duck, tất cả đều học tại Acme Looniversity.

Có thể bạn thích