Sorry, this video is not available in your country.

Toà Án Không Chịu Trách Nhiệm Thu Thập, Cung Cấp Chứng Cứ Cho Các Vụ án

chia sẻ

Toà Án Không Chịu Trách Nhiệm Thu Thập, Cung Cấp Chứng Cứ Cho Các Vụ án

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 17/04/2024
Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Theo đó, các nội dung liên quan tới trách nhiệm của tòa án đối với việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác được đại biểu đặc biệt quan tâm, cho ý kiến.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm