Sorry, this video is not available in your country.

Tòa Án Tối Cao Mỹ Về Vấn Đề Người Vô Gia Cư

chia sẻ

Tòa Án Tối Cao Mỹ Về Vấn Đề Người Vô Gia Cư

Người đăng:
Ngày đăng: 23/04/2024
Hôm nay 22/4, Tòa án tối cao Mỹ sẽ mở phiên tranh luận giữa các thẩm phán về vấn đề người vô gia cư. Cụ thể, vấn đề được đưa ra tranh luận là liệu chính phủ có quyền cấm người dân ngủ ở những nơi công cộng hay không.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm