Sorry, this video is not available in your country.

Tọa Đàm Góp Ý Dự Thảo Luật Phòng Thủ Dân Sự

chia sẻ

Tọa Đàm Góp Ý Dự Thảo Luật Phòng Thủ Dân Sự

Để chuẩn bị cho nội dung Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào tuần tới, Viện nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Tọa đàm “Góp ý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự”.
Tags: ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Luật Phòng Thủ Dân Sự