Sorry, this video is not available in your country.

Tọa Đàm Ra Mắt Cuốn Sách “Vì Một Việt Nam Dân Giàu, Nước Mạnh”

chia sẻ

Tọa Đàm Ra Mắt Cuốn Sách “Vì Một Việt Nam Dân Giàu, Nước Mạnh”

Người đăng:
Ngày đăng: 05/12/2023
Với quan niệm đạt đỉnh cao dựa vào tri thức, nhà Xuất bản Đại học Quốc gia vừa cho ra mắt cuốn sách “Vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh. Buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách đã thu hút đông đảo nhân sỹ trí thức.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm