Sorry, this video is not available in your country.

Tốc Độ Giảm Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Đang Chậm Lại

chia sẻ

Tốc Độ Giảm Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Đang Chậm Lại

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã có buổi làm việc với Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trưởng đoàn đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm