Sorry, this video is not available in your country.

Tôi Đã Tiêu Diệt Quái Nhầy Suốt 300 Năm Và Đạt Cấp Tối Thượng (Phần 1 - Tập 5)

chia sẻ

Tôi Đã Tiêu Diệt Quái Nhầy Suốt 300 Năm Và Đạt Cấp Tối Thượng (Phần 1 - Tập 5)

Sau khi chết ở Trái Đất, Azusa được tái sinh ở một thế giới mới. Tại đây, cô trở thành Phù Thủy Cao Nguyên với sức mạnh phi thường. Cô tiêu diệt Quái Nhầy và vô tình đạt được cấp độ tối thượng từ lúc nào chẳng hay.