Sorry, this video is not available in your country.

Tổng Thống Pháp Tuyên Bố Giải Tán Quốc Hội

chia sẻ

Tổng Thống Pháp Tuyên Bố Giải Tán Quốc Hội

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
Ngay sau khi kết quả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu được công bố, Tổng thống Pháp đã có một quyết định gây sốc, khi tuyên bố giải tán Quốc hội và tiến hành một cuộc tổng tuyển cử. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1997 một Tổng thống Pháp tuyên bố tổ chức bầu cử quốc hội sớm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm