Sorry, this video is not available in your country.

Tổng Thống Ukraine Muốn Phương Tây Đóng Cửa Biên Giới Với Công Dân Nga

chia sẻ

Tổng Thống Ukraine Muốn Phương Tây Đóng Cửa Biên Giới Với Công Dân Nga

Ngày đăng: 09/08/2022
Tổng thống Zelensky cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga hiện tại của phương Tây là "yếu", bày tỏ mong muốn đòn cấm vận mạnh mẽ hơn. Ông muốn phương Tây phải áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với năng lượng nhập khẩu từ Moscow và cấm đi lại đối với tất cả người Nga ít nhất một năm.
Tags: Xung đột Nga - Ukraine, Tổng Thống Ukraine, đóng Cửa Biên Giới, Công Dân Nga