Sorry, this video is not available in your country.

TP Biên Hòa: Hơn 4000 Người Không Chấp Hành Kiểm Tra, Kiểm Soát Của CSGT

chia sẻ

TP Biên Hòa: Hơn 4000 Người Không Chấp Hành Kiểm Tra, Kiểm Soát Của CSGT

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 11/04/2024
Cần làm rõ nguyên nhân của hơn 4000 người không chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông để có giải pháp xử lý kịp thời. Đây là yêu cầu của đoàn giám sát số 2 của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” khi làm việc với thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm