Sorry, this video is not available in your country.

TP.HCM Chấn Chỉnh Thu Chi Đầu Năm Học, Đề Nghị Xử Lý Nghiêm Hiệu Trưởng Vi Phạm

chia sẻ

TP.HCM Chấn Chỉnh Thu Chi Đầu Năm Học, Đề Nghị Xử Lý Nghiêm Hiệu Trưởng Vi Phạm

Người đăng:
Ngày đăng: 01/10/2023
Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục chấn chỉnh công tác thu chi đầu năm học, đề nghị xử lý nghiêm hiệu trưởng thực hiện thu chi sai quy định.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm