Sorry, this video is not available in your country.

TP.HCM Tăng Thêm Gần 2.200 Cán Bộ

chia sẻ

TP.HCM Tăng Thêm Gần 2.200 Cán Bộ

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 20/09/2023
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm 52 phó chủ tịch, 323 công chức và 1.809 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm