Sorry, this video is not available in your country.

TP.Hồ Chí Minh Ghi Nhận Gần 20.000 Lượt Tiêm Vaccine Covid-19 Trong 1 Ngày

chia sẻ

TP.Hồ Chí Minh Ghi Nhận Gần 20.000 Lượt Tiêm Vaccine Covid-19 Trong 1 Ngày

Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa sơ kết sau 1 tuần triển khai tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố. Kết quả bước đầu cho thấy tổng số lượt tiêm trung bình trong tuần có tăng so với trước đó. Riêng ngày đầu tiên của tuần thứ 2, gần 20.000 lượt tiêm đã được thực hiện cho trẻ, cao nhất từ đầu chiến dịch đến nay.
Tags: Tp Hồ Chí Minh, Vaccine Phòng Covid-19, Tiêm Vaccine Cho Trẻ