Sorry, this video is not available in your country.

TPHCM: Đề Xuất Giảm Học Phí Cho Mọi Cấp Học

chia sẻ

TPHCM: Đề Xuất Giảm Học Phí Cho Mọi Cấp Học

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 10/07/2024
UBND TPHCM đề xuất giảm học phí cho tất cả cấp học. Nội dung được nêu trong tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về mức học phí với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 và các năm học tiếp theo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm