Sorry, this video is not available in your country.

TPHCM Khoanh Vùng, Hướng Dẫn Phòng Bệnh Đậu Mùa Khỉ

chia sẻ

TPHCM Khoanh Vùng, Hướng Dẫn Phòng Bệnh Đậu Mùa Khỉ

Người đăng:
Ngày đăng: 02/10/2023
Sau khi xác nhận ca bệnh có tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã triển khai điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm