Sorry, this video is not available in your country.

Trải Nghiệm Làm Giấy Từ Phân Voi

chia sẻ

Trải Nghiệm Làm Giấy Từ Phân Voi

Ngày đăng: 22/09/2022
Thảo Cầm Viên Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh là nơi tái chế phân voi thành giấy bằng phương pháp thủ công. 1kg chất thải sản xuất được 28-30 tờ giấy và đằng sau đó, còn giúp mọi người có thêm nhận thức mới về bảo vệ môi trường. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng trải nghiệm chi tiết cách làm giấy từ phân voi.
Tags: Bảo Vệ Môi Trường, Làm Giấy Từ Phân Voi