Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Yêu Lại Ngữ Pháp | Chuyên Đề 1: Các Loại Từ (Giới Thiệu Khóa Yêu Lại Ngữ Pháp)

9.4 / 5 đánh giá
Thể loại: Học, Tiếng Anh
Giáo viên: Nguyệt Ca
Khóa học về tất cả những kiến thức về ngữ pháp và từ loại mà các bạn cần biết ở mức độ từ bắt đầu (beginner) cho đến sau trung cấp (upper-intermediate) và ở một số bài có đề cập đến những kiến thức khó, ở mức độ cao cấp (advanced) để dành cho những người học nhiều tham vọng và giàu ý chí phấn đấu. Khóa học sẽ giúp bạn nắm chắc ngữ pháp để nói và viết thành thạo một cách nhanh chóng.

Có thể bạn thích