Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Robot Đại Chiến: Phần Tối Của Mặt Trăng - Transformers: Dark Of The Moon

Cuộc đua các Autobots chống lại các Decepticons để tiếp cận và tìm hiểu những bí mật của một tàu vũ trụ ẩn, có thể đảo ngược tình thế trong trận chiến cuối cùng của Transformers.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 8.7 157 Phút
Phim lẻ 8.7 144 Phút
Phim lẻ 8.9 136 Phút
Phim lẻ 7.7 169 Phút
Phim lẻ 7.6 71 Phút
Phim lẻ 8.0 136 Phút
Phim lẻ 8.1 144 Phút
Phim lẻ 8.4 120 Phút
Phim lẻ 9.7 89 Phút
Phim lẻ 10.0 90 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 9.2 116 Phút
Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 8.8 99 Phút
Phim lẻ 10.0 140 Phút
Phim lẻ 8.9 132 Phút
Phim lẻ 10.0 119 phút
Phim lẻ 5.5 108 phút
Phim lẻ 6.0 125 Phút
Phim lẻ 9.3 155 Phút
Phim lẻ 8.5 105 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 120 phút
Phim lẻ 0.0 132 Phút
Phim lẻ 8.2 87 Phút
Phim lẻ 0.0 93 phút
Phim lẻ 7.5 118 Phút
Phim lẻ 0.0 144 Phút
Phim lẻ 8.2 83 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút