Sorry, this video is not available in your country.

Trẻ Tử Vong Do Đuối Nước, Trách Nhiệm Thuộc Về Ai?

chia sẻ

Trẻ Tử Vong Do Đuối Nước, Trách Nhiệm Thuộc Về Ai?

Người đăng:
Ngày đăng: 13/08/2022
Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi để xảy ra đuối nước là vấn đề được thành viên đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội quan tâm tại buổi làm việc với tại UBND tỉnh Đắk Lắk về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em”.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm