Sorry, this video is not available in your country.

Triều Tiên Có Thể Sắp Phóng Vệ Tinh Trinh Sát Quân Sự

chia sẻ

Triều Tiên Có Thể Sắp Phóng Vệ Tinh Trinh Sát Quân Sự

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2024
Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có khả năng đang chuẩn bị cho một vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm