Sorry, this video is not available in your country.

Triều Tiên Thúc Đẩy Hơn Nữa Quan Hệ Với Trung Quốc

chia sẻ

Triều Tiên Thúc Đẩy Hơn Nữa Quan Hệ Với Trung Quốc

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc đang có chuyến thăm Triều Tiên.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm