Sorry, this video is not available in your country.

Trình Quốc Hội Xem Xét Nhiều Cơ Chế Đặc Thù Phát Triển Tp.Hcm

chia sẻ

Trình Quốc Hội Xem Xét Nhiều Cơ Chế Đặc Thù Phát Triển Tp.Hcm

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2023
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình tại Kỳ họp thứ 5, sáng 26/5, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo thể hiện 7 nhóm cơ chế, chính sách với 44 nội dung cụ thể.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm