Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc Khởi Động Kế Hoạch Giao Dịch Carbon Lớn Nhất Thế Giới

chia sẻ

Trung Quốc Khởi Động Kế Hoạch Giao Dịch Carbon Lớn Nhất Thế Giới

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 22/07/2021
Đây là một bước đi mấu chốt trong nỗ lực khử carbon của nước này. Trung Quốc có mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060. Giao dịch carbon là một cơ chế dựa trên thị trường để giảm phát thải khí nhà kính. Ở Trung Quốc, kế hoạch này nhằm tìm ra và hỗ trợ các tập đoàn sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. 2.225 nhà sản xuất năng lượng đã tham gia vào sàn giao dịch, chiếm khoảng 1/7 lượng phát thải carbon toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm