Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc: Kinh Tế Vũ Hán Vẫn Ảm Đạm Sau Đại Dịch

chia sẻ

Trung Quốc: Kinh Tế Vũ Hán Vẫn Ảm Đạm Sau Đại Dịch

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/07/2020
Đã sau 2 tháng kể từ khi Vũ Hán - tâm chấn ban đầu của đại dịch Covid-19 được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, tuy nhiên tình hình kinh doanh tại đây vẫn thực sự ảm đạm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm