Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc Nói Kiểm Soát Hiệu Quả Các Ca Bệnh Về Đường Hô Hấp

chia sẻ

Trung Quốc Nói Kiểm Soát Hiệu Quả Các Ca Bệnh Về Đường Hô Hấp

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 30/11/2023
Trung Quốc đã kiểm soát hiệu quả các ca bệnh về đường hô hấp đang gia tăng gần đây. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra bên lề cuộc họp Hội Đồng Bảo An.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm