Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc Phát Triển Khẩu Trang Thông Minh Có Thể Phát Hiện Covid-19, Cúm Và Các Bệnh Hô Hấp Khác

chia sẻ

Trung Quốc Phát Triển Khẩu Trang Thông Minh Có Thể Phát Hiện Covid-19, Cúm Và Các Bệnh Hô Hấp Khác

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại khẩu trang điện tử sinh học, có thể phát hiện các bệnh đường hô hấp, gồm cả Covid-19 và cúm.
Tags: Khẩu trang, Covid-19, Trung Quốc, Khẩu Trang Thông Minh