Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc Tin Loại Thuốc Mới Có Thể Ngăn Chặn Covid-19 Mà Không Cần Vắc Xin

chia sẻ

Trung Quốc Tin Loại Thuốc Mới Có Thể Ngăn Chặn Covid-19 Mà Không Cần Vắc Xin

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/05/2020
Một phòng thí nghiệm của Trung Quốc đã phát triển một loại thuốc mà họ tin rằng có khả năng ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm