Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc Trục Vớt Xác Tàu Từ Thời Nhà Thanh

chia sẻ

Trung Quốc Trục Vớt Xác Tàu Từ Thời Nhà Thanh

Một xác tàu đắm từ thời nhà Thanh ở Trung Quốc vừa được trục vớt tại thành phố Thượng Hải, một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực khảo cổ học dưới nước của nước này.
Tags: Trung Quốc, Khảo Cổ Học, Trục Vớt Xác Tàu, Thời Nhà Thanh