Sorry, this video is not available in your country.

Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam Vẫn Chưa Liên Hệ Để Dàn Xếp Nợ Với Nhiều Phụ Huynh

chia sẻ

Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam Vẫn Chưa Liên Hệ Để Dàn Xếp Nợ Với Nhiều Phụ Huynh

Người đăng:
Ngày đăng: 01/10/2023
Dù Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ Việt Nam đã phát ra thông cáo sẽ liên hệ với các phụ huynh để bàn về tiến độ trả nợ theo các hợp đồng vay vốn, nhưng đến thời điểm này, nhiều phụ huynh xác nhận vẫn chưa nhận được bất cứ liên hệ nào từ phía trường.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm