Sorry, this video is not available in your country.

Truyền Hình Quốc Hội Với Bộ Trưởng: Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch

chia sẻ

Truyền Hình Quốc Hội Với Bộ Trưởng: Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch

Người đăng:
Ngày đăng: 24/01/2023
Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển khai nhiều kế hoạch, chương trình cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa, hướng tới những mục tiêu lâu dài đã đặt ra. Nhân dịp năm mới, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm