Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Những Khoảnh Khắc Phi Thường Của Động Vật
  Những Khoảnh Khắc Phi Thường Của Động Vật
 • 01:45
  Những Thợ Săn Nguy Hiểm (Tập 2)
  Những Thợ Săn Nguy Hiểm (Tập 2)
 • 02:40
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 25)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 25)
 • 03:07
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 26)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 26)
 • 03:35
  Vệ Binh Của Everglades (Tập 2)
  Vệ Binh Của Everglades (Tập 2)
 • 04:30
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 13)
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 13)
 • 05:00
  Luật Louisiana (Tập 14)
  Luật Louisiana (Tập 14)
 • 06:00
  Chuồng Động Vật (Tập 11)
  Chuồng Động Vật (Tập 11)
 • 07:00
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 2)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 2)
 • 07:55
  Bản Chất Nguy Hiểm (Tập 4)
  Bản Chất Nguy Hiểm (Tập 4)
 • 08:50
  Những Kẻ Chiến Thắng Nơi Hoang Dã (Tập 1)
  Những Kẻ Chiến Thắng Nơi Hoang Dã (Tập 1)
 • 09:45
  Vệ Binh Của Everglades (Tập 2)
  Vệ Binh Của Everglades (Tập 2)
 • 10:40
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 1)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 1)
 • 11:35
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 1)
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 1)
 • 12:30
  Châu Nam Cực Hoang Dã (Tập 4)
  Châu Nam Cực Hoang Dã (Tập 4)
 • 13:25
  Biến Mất Hay Tồn Tại (Tập 6)
  Biến Mất Hay Tồn Tại (Tập 6)
 • 14:20
  Luật Texas (Tập 11)
  Luật Texas (Tập 11)
 • 15:15
  Những Bí Ẩn Về Động Vật (Tập 4)
  Những Bí Ẩn Về Động Vật (Tập 4)
 • 16:10
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 3)
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 3)
 • 17:05
  Những Khoảnh Khắc Phi Thường Của Động Vật
  Những Khoảnh Khắc Phi Thường Của Động Vật
 • 18:00
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 1)
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 1)
 • 19:00
  Khai Quật Những Quái Thú Bị Lãng Quên (Tập 1)
  Khai Quật Những Quái Thú Bị Lãng Quên (Tập 1)
 • 20:00
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 4)
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 4)
 • 21:00
  Những Khoảnh Khắc Phi Thường Của Động Vật
  Những Khoảnh Khắc Phi Thường Của Động Vật
 • 22:00
  Những Bí Ẩn Về Động Vật (Tập 5)
  Những Bí Ẩn Về Động Vật (Tập 5)
 • 23:00
  Alaska Hoang Dã
  Alaska Hoang Dã
 • 23:55
  Biến Mất Hay Tồn Tại (Tập 6)
  Biến Mất Hay Tồn Tại (Tập 6)

Animal Planet
Loài Mèo Lớn Ở Serengeti

23:55
14/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật