Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Phần 9 - Tập 1)

Yêu thích

Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Phần 9 - Tập 1)

Thời gian chiếu: 18:15 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Jackson đi khắp Hoa Kỳ, anh đến gần hơn với những gia đình hoàn toàn mới, với những câu chuyện hoàn toàn mới khi anh cố gắng giúp đỡ những con mèo có vấn đề về hành vi và trò chuyện với những người chủ chưa hiểu hết về con mèo của mình.